%عکس - عکس آپارتمان با اتاق خواب های شیشه ای

عکس آپارتمان با اتاق خواب های شیشه ای

kianborna

در این نوشته از ساختمانچی، عکس های یک آپارتمان که اتاق های آن با دیوار شیشه ای ساخته شده اند به همراه پلان طراحی آن، ارائه شده است.