ads soheil-brick

برای خروج، دکمه Esc را بزنید

تاسیسات

مشعل چیست؟

مشعل به دستگاهی گفته می شود که از ترکیب معینی از هوا با سوخت، انرژی سوخت را به انرژی گرمایی…