%عکس - عکس طراحی داخلی با استفاده از سنگ مرمر و چوب

عکس طراحی داخلی با استفاده از سنگ مرمر و چوب

keleman

kianborna

greenwaffle

ترکیب سنگ مرمر و چوب در طراحی داخلی منزل جلوه و نمایی لوکس را در خانه ایجاد مینماید. استفاده از سنگ مرمر در کف، دیوارهای حمام و آشپزخانه و ترکیب آن با پارکت و پانل های چوبی در تصاویریست که در این مطلب از ساختمانچی برای شما گردآوری شده است.