21 ایده ی مبلمان مناسب فضای باز

21 ایده ی مبلمان مناسب فضای باز

برای رفع خستگی با نشستن روی نیمکت و صندلی، می توان بعد از استراحت کوتاهی انرژی دوباره گرفت، بنابراین همان قدر که گذاشتن صندلی و نیمکت در داخل خانه اهمیت دارد وجودش در فضای خارجی نیز ضروری است. از مدل های مبلمان شهری می توان برای اجرای آن ها در حیاط شخصی ایده گرفت و مطابق با فضای خانه و حیاط مدلی مناسب انتخاب کرد. در این قسمت از ساختمانچی نمونه هایی از مبلمان شهری آورده شده است که در صورت تمایل می توانید آن ها را در فضای سبز خانه، ویلا و باغ شخصی خود اجرا کنید.

21 ایده ی مبلمان مناسب فضای باز

21 ایده ی مبلمان مناسب فضای باز

21 ایده ی مبلمان مناسب فضای باز

21 ایده ی مبلمان مناسب فضای باز

21 ایده ی مبلمان مناسب فضای باز

21 ایده ی مبلمان مناسب فضای باز

21 ایده ی مبلمان مناسب فضای باز

21 ایده ی مبلمان مناسب فضای باز

21 ایده ی مبلمان مناسب فضای باز

21 ایده ی مبلمان مناسب فضای باز

21 ایده ی مبلمان مناسب فضای باز

21 ایده ی مبلمان مناسب فضای باز

21 ایده ی مبلمان مناسب فضای باز

21 ایده ی مبلمان مناسب فضای باز

21 ایده ی مبلمان مناسب فضای باز

21 ایده ی مبلمان مناسب فضای باز

برخی از تصاویر قبلی نشان دهنده ی نیمکت و صندلی هایی بودند که در آن ها از ترکیب بتن و متریالی دیگر همچون چوب، استفاده شده بود. شاید به نظر برسد که استفاده از بتن به تنهایی زیبایی چندانی را ایجاد نمی کند، در صورتی که اصلا این طور نیست و با داشتن کمی خلاقیت می توان صندلی و نیمکت های زیبای بتنی ساخت. در زیر چند نمونه از این نیمکت و صندلی ها آورده شده است.

21 ایده ی مبلمان مناسب فضای باز

21 ایده ی مبلمان مناسب فضای باز

21 ایده ی مبلمان مناسب فضای باز

21 ایده ی مبلمان مناسب فضای باز

21 ایده ی مبلمان مناسب فضای باز