[…] غذا فراهم آورند. سینک ظرفشویی یکی از ملزومات […]