آموزش رویت

ساختمانچی

اگر چه در بازار اجاره مسکن عموما «رکود» به معنای مطلق کلمه بسیار نادر است و تقریبا در تمام فصول سال حجم قابل‌ قبولی از تقاضای اجاره آپارتمان وجود دارد، اما رخداد شیوع کرونا در روز‌ های اخیر زمینه‌ ساز بروز یک رکود سنگین و تمام‌عیار در این بخش از بازار مسکن نیز شده است؛ طوری‌که تعداد معاملات اجاره منعقد شده در طول یک هفته گذشته در اغلب دفاتر مشاور املاک به تعداد انگشتان یک دست هم نمی‌ رسد. این رکود سنگین علاوه‌ بر این که به خانه‌ نشینی موقت متقاضیان اجاره و عمل به توصیه‌ های بهداشتی در زمینه پیشگیری از ابتلا به کرونا باز می‌ گردد، به تغییر تصمیم برخی از مستاجران نیز مرتبط است؛ به این معنا که تعدادی از مستاجران در حال جست‌وجو در بازار اجاره مسکن، پس از مشاهده مخاطراتی که حضور غیرضروری در اماکن عمومی به‌ دنبال دارد، از تصمیم خود برای جا به‌ جایی منصرف شده و تصمیم به تمدید قرار داد اجاره قبلی خود گرفته‌ اند.

افزون بر این، عده‌ای از موجران نیز با مشاهده وضعیت خاص حاکم بر شهر تهران، مسیر مصالحه قیمتی با مستاجران قبلی را در پیش گرفته‌ اند و در نتیجه، آن دسته از مستاجرانی که به‌دلیل اجاره‌ بهای پیشنهادی بالاتر از وسع خود از سوی موجر، قصد جابه‌جایی داشته‌ اند، با بروز انعطاف قیمتی از سوی موجر، قید جا به‌ جایی را زده‌ اند.