%عکس - 24 ایده برای مرتب کردن زیورآلات و جواهرات

24 ایده برای مرتب کردن زیورآلات و جواهرات

گروه تولیدی صنعتی کیان برنا

تاثیر زیور آلات و جواهرات روی ظاهر هر خانمی انکار ناپذیر است. در همه جای دنیا خانم ها از انگشترهای زیبا، گوشواره هایی متناسب با سبک لباس، دستبند های متفاوت و سایر زیور آلات استفاده می کنند. زیورآلات و جواهرات نیز همچون لباس ها که در کمدها و کشوها نگهداری می شوند، نیاز به جایی در خانه دارند تا هم مرتب باشند، هم آسیب نبینند و هم دسترسی به آن ها و انتخابشان راحت تر باشد. در این قسمت از ساختمانچی چند نمونه از کمدها، کشوها و سایر مواردی که می توان از آن ها برای مرتب کردن زیور آلات استفاده کرد نشان داده شده است.

%عکس - 24 ایده برای مرتب کردن زیورآلات و جواهرات

%عکس - 24 ایده برای مرتب کردن زیورآلات و جواهرات

%عکس - 24 ایده برای مرتب کردن زیورآلات و جواهرات

%عکس - 24 ایده برای مرتب کردن زیورآلات و جواهرات

%عکس - 24 ایده برای مرتب کردن زیورآلات و جواهرات

%عکس - 24 ایده برای مرتب کردن زیورآلات و جواهرات

%عکس - 24 ایده برای مرتب کردن زیورآلات و جواهرات

%عکس - 24 ایده برای مرتب کردن زیورآلات و جواهرات

%عکس - 24 ایده برای مرتب کردن زیورآلات و جواهرات

%عکس - 24 ایده برای مرتب کردن زیورآلات و جواهرات

%عکس - 24 ایده برای مرتب کردن زیورآلات و جواهرات

%عکس - 24 ایده برای مرتب کردن زیورآلات و جواهرات

%عکس - 24 ایده برای مرتب کردن زیورآلات و جواهرات

%عکس - 24 ایده برای مرتب کردن زیورآلات و جواهرات

%عکس - 24 ایده برای مرتب کردن زیورآلات و جواهرات

%عکس - 24 ایده برای مرتب کردن زیورآلات و جواهرات

%عکس - 24 ایده برای مرتب کردن زیورآلات و جواهرات

%عکس - 24 ایده برای مرتب کردن زیورآلات و جواهرات

%عکس - 24 ایده برای مرتب کردن زیورآلات و جواهرات

%عکس - 24 ایده برای مرتب کردن زیورآلات و جواهرات

%عکس - 24 ایده برای مرتب کردن زیورآلات و جواهرات

%عکس - 24 ایده برای مرتب کردن زیورآلات و جواهرات

%عکس - 24 ایده برای مرتب کردن زیورآلات و جواهرات

%عکس - 24 ایده برای مرتب کردن زیورآلات و جواهرات