آموزش رویت

ساختمانچی

کرونا به عنوان بیماری واگیردار، امروز یکی از مهم ترین معضلات دولت‌ ها در سراسر کشور است. این ویروس سامسونگ را به تعطیلی کشانید و اقتصاد چین را با مشکل مواجه کرد. امروز ایرلاین‌ ها نیز در ایران و سراسر دنیا از ضرر بزرگ خود سخن می‌ گویند. بازار مسکن در ایران در طول ماه پیش، یک تکان بزرگ قیمتی را پشت سر گذاشت و آن افزایش قیمت نهاده‌ های اصلی ساختمان سازی بود. این افزایش، به شکل مستقیم و غیر مستقیم بر قیمت مسکن تاثیر گذاشت.

امروز همچنان که برخی با ایجاد جو روانی از تاثیر کرونا بر قیمت مسکن سخن می‌ گویند، کارشناسان خبره مسکن ثبات نسبی مسکن را برای باقی مانده ماه 98 پیش بینی می‌ کنند و معتقدند افزایش قیمتی در مسکن به دلیل کرونا رخ نخواهد داد و مردم در مقابل جو روانی بنگاه‌ دار ها هوشیار باشند و وارد بازی این افراد نشوند. برخی از کارشناسان نیز معتقدند متقاضیان خرید مسکن، خرید خود را به فروردین موکول کنند.

سید محمود فاطمی عقدا، استاد دانشگاه خوارزمی در پاسخ به این پرسش که آیا بیماری کرونا بر قیمت مسکن تاثیر گذار است، گفت: کرونا بر قیمت مسکن تاثیر گذار نیست و نخواهد بود. با همتی که دولت در ارتباط با مقابله و پیشگیری با کرونا در پیش گرفته و تلاشی مردم در حفظ سلامتی خود دارند، به زودی این بیماری مهار می‌ شود.

رئیس اسبق مرکز تحقیقات مسکن وزارت راه و شهرسازی در ارتباط با افزایش قیمت مسکن در اسفند گفت: ما شاهد افزایش قیمت زیادی در طلا و ارز از اوایل زمستان بودیم. همچنین افزایش در قیمت مصالح ساختمانی و یا خدمات داشتیم که افزایش قیمت در مسکن را در پی داشت. این افزایش در نیمه دوم اسفند با توجه به آنکه شاهد افزایش قیمت مسکن بودیم، به نظر نمی‌ رسد افزایش بیشتری داشته باشد.