آموزش رویت

ساختمانچی

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، قیمت اوراق تسهیلات مسکن با افت جدی رو به رو شده و قیمت هر ورق به 41 هزارتومان رسیده است. این کاهش قیمت ارتباط مستقیمی با رکود بازار مسکن و کاهش تقاضا دارد. با این تفاسیر در صورتی که زوج های تهرانی درخواست وام مسکن 100 میلیونی داشته باشند، باید 200 برگه از اوراق بانک مسکن را خریداری نمایند. که مجموع آن هشت میلیون و چهارصد هزار تومان می شود. در کنار آن با در نظر گرفتن 20 میلیون تومان وام جعاله که در ازای آن باید 40 برگ تسه خریداری شود، یک میلیون و ششصد و هشتاد هزارتومان به مبلغ بالا افزوده شده و در مجموع برای یک وام صد و بیست میلیون تومانی، باید چیزی در حدود ده میلیون و هشتاد هزارتومان هزینه کنند.

اوراق خریداری شده قابلیت معاوضه در بورس را داشته و ارزش اسمی هر برگ حدود 500 هزارتوان می باشد. قیمت اوراق تسه نیز با توجه به مدت زمان اعتبارشان قیمت های متفاوتی دارند. در صورتی که مدت اعتبار این اوراق به پایان برسد و دارنده از تسهیلات آن استفاده نکند، وجه پرداختی به دارنده اوراق بازنخواهد گشت.