آموزش رویت

ساختمانچی

مدیرعامل بانک مسکن با تاکید بر اینکه ورود واحد های خالی از سکنه تأثیر قابل توجهی در بازار خرید مسکن و اجاره خواهد داشت تصریح کرد: سیگنال‌ های مثبتی در بخش مسکن به وجود آمده که موجب تثبیت قیمت مسکن و کاهش قیمت مسکن خواهد شد.

گسترش‌ نیوز: ابوالقاسم رحیمی انارکی، در خصوص راه‌ اندازی سامانه املاک و تاثیر آن بر بازار مسکن اظهار داشت: با رونمایی از سامانه املاک واحد های خالی از سکنه شناسایی و مالیات بر آنها اعمال می‌ شود، بنابراین اگر 2، 3 تا 5 میلیون مسکن خالی از سکنه شناسایی و وارد بازار مسکن شود تأثیر قابل توجهی در بازار مسکن چه در خرید و چه در بخش اجاره خواهیم داشت.

مدیرعامل بانک مسکن در خصوص تحلیل آینده بازار مسکن نیز بیان کرد: بنده درحال‌ حاضر نمی‌ توانم پیش‌ بینی خاصی انجام دهم اما امیدوار هستیم با برنامه‌ هایی که در بخش مسکن در حال انجام است مثل ورود واحد های خالی از سکنه به بازار مسکن شاهد مناسب تر شدن بازار مسکن باشیم.

وی افزود: امیدوار هستیم در بحث سامانه تأمین مالی مسکن و زنجیره تأمین مسکن که با تأمین مصالح ساختمانی ارتباط دارد و با اقداماتی که در طرح اقدام ملی مسکن برای کاهش ۲۵ درصدی قیمت تمام‌ شده ساخت صورت خواهد گرفت، سیگنال‌ های مثبتی به بازار مسکن وارد شود. رحیمی انارکی هم چنین تاکید کرد: امیدوار هستیم این سیگنال‌ های مثبت موجب تثبیت قیمت مسکن و هم چنین کاهش قیمت مسکن شود.