آموزش رویت

ساختمانچی

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان اطلاعیه ای در خصوص برگزاری همایش ملی ساختمان پایدار و انرژی در امسال صادر نمود. طبق این اطلاعیه همایش ملی ساختمان پایدار و انرژی در روزهای 26 الی 27 دی ماه برگزار می شود و متقاضیان می توانند از طریق آدرس www.iebo.ir  در رشته های اعلام شده در سایت همایش ملی ساختمان پایدار و انرژی ثبت نام نموده و مقالات خود را ارسال نمایند. این همایش امکان حضور مجازی برای شرکت کنندگان را فراهم نموده است.

بر اساس این اطلاعیه هدف از برگزاری همایش ملی ساختمان پایدار و انرژی تاکید بر موضوعات پایداری در حوزه های مختلف به عنوان راه حلی موثر می باشد. آمارهای صورت گرفته در کشور نشان می دهند که بخش اعظم مصرف انرژی مربوط به حوزه ساخت و ساز است و احداث ساختمان پایدار یک گام موثر در جهت توسعه پایدار به شمار می آید. لازم به ذکر است که در پایان همایش گواهی ارتقاء پایه دوره آموزشی ۱۶ ساعته به شرکت کنندگان ارائه می شود.

عکس اطلاعیه سازمان نظام مهندسی اصفهان در خصوص همایش ساختمان پایدار و انرژی