آموزش رویت

ساختمانچی

در تاریخ 26 دی ماه 97 اولین همایش ملی ساختمان پایدار و انرژی با محوریت چالش ها، ضرورت ها و راهکارها توسط سازمان نظام مهندسى ساختمان استان اصفهان در دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان برگزار خواهد شد. تمام مقالاتی که در این کنفرانس ارائه می شوند در پایگاه سیویلیکا و کنسرسیوم محتوای ملی به نمایش گذاشته خواهند شد. به افرادی که مقالات خود را در این کنفرانس ارائه می دهند گواهی کنفرانس اعطا می گردد.

همایش ملی ساختمان پایدار و انرژی (چالش ها، ضرورت ها و راهکارها)، دی ماه 97

از تاریخ 26 الی 27

عکس همایش ملى ساختمان پایدار و انرژى، اصفهان97

محورهای کنفرانس

– مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان، از تدوین تا اجرا

– ساختمان پایدار، صفر انرژی و انرژی پلاس

– مدیریت، مدل سازی و ممیزی انرژی در ساختمانها

– کاربرد انرژی های تجدید پذیر در ساختمان

– مصالح نوین ساختمانی در بهینه سازی مصرف انرژی

-نقش ساختمان های هوشمند در بهره وری انرژی

– معیارهای مصرف و رده بندی انرژی در ساختمان

-نقش و جایگاه مردم و دستگاههای اجرایی در بهینه سازی مصرف انرژی