آموزش رویت

ساختمانچی

 نمایشگاه بین‌المللی مسکن، شهرسازی و بازآفرینی شهری در آبان ماه امسال در مصلی امام خمینی شهر تهران با مساعدت نهاد ریاست جمهوری، وزارت راه و شهرسازی، شهرداری تهران، انجمن های داخلی و بین المللی و وزارت کشور برگزار خواهد شد. این نمایشگاه در نخستین دوره برگزاری خود یکی از کامل ترین نمایشگاه های مدرن متناسب با وضعیت روز جهان در حوزه مسکن است که به فعالان این حوزه اجازه می دهد در در پروژه های بزرگ شهرسازی و انبوه سازی شرکت نموده و با آخرین نوآوری ها و فناوری های صنعت شهرسازی، مسکن و شهر هوشمند آشنا شوند.

اهداف برگزاری نخستین نمایشگاه بین‌المللی مسکن، شهرسازی و بازآفرینی شهری به شرح زیر می باشند:

  • ایجاد بستر مناسب برای تحریک اقتصاد مسکن
  • اشتغال و کارآفرینی در حوزه مسکن
  • معرفی آخرین تکنولوژی های دست یافته در حوزه شهرهای هوشمند
  • فراهم نمودن بستری مناسب برای همبستگی ملی و بین المللی
  • ارتقاء کیفیت زندگی شهری و روستایی
  • توسعه تعامل با کشورهای مختلف و استفاده از تجربیات آنها در زمینه شهرهای هوشمند
  • جذب سرمایه های داخلی و خارجی جهت توسعه شهرسازی و ساخت مسکن
  • و….

نخستین نمایشگاه بین‌المللی مسکن، شهرسازی و بازآفرینی شهری 97

از تاریخ 27 الی 29 آبان

عکس نمایشگاه بین‌المللی مسکن، شهرسازی و بازآفرینی شهری 97