آموزش رویت

ساختمانچی

عکس قبل از خرید زمین های شبهه دار حتما مشورت کنید!

مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن, ضمن اشاره به عدم خریداری زمین های شبهه دار از مردم درخواست نمود قبل از خرید زمین هایی که دچار ابهام هستند حتما استعلام نمایند و مطمعن شوند آنها متعلق به دولت نیستند. وی افزود مردم باید هنگام خرید زمین های شبهه دار حتما با ادارات کل راه و شهرسازی مشورت نمایند.

حمید رضا عظیمیان اظهار نمود: در طرح مسکن اجتماعی, افراد کم در آمد و ضعیف مرکز توجه قرار دارند و اجرای این طرح یکی از دغدغه های مسئولان کشور شده است. وی گفت: در خصوص این طرح همکاری های لازم با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی صورت گرفته و امید بر آن است که بتوان زمین های مورد نیاز برای انجام این طرح تامین شود. وی افزود: تلاش ما بر این است که بتوانیم تعهدات خود را با همکاری بهزیستی و بنیاد مستضعفین عملی کنیم.

مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن اظهار نمود: سازمان ملی زمین و مسکن آمادگی خود را در جهت بازسازی و سامان دهی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری به دولت اعلام میکند. این سازمان قصد دارد با همکاری سایر بخش های وزارتخانه گامی موثر در جهت تحقق سیاست های وزارت راه و شهرسازی در خصوص احیای بافت های فرسوده بردارد و سهمی در مطلوب سازی چهره شهرهای کشور داشته باشد.

وی اعلام نمود: تخریب و نوسازی خانه های غیر قابل سکونت از ناحیه سازمان ملی زمین و مسکن صورت میگیرد و سود دریافتی در همان بخش ها هزینه خواهد شد. در واقع این سازمان هزینه اولی را در 30 نقطه کشور صرف میکند و بعد از اینکه سودی حاصل شد آن را در حول محور همان بافت دومرتبه سرمایه گذاری خواهد کرد.