آموزش رویت

ساختمانچی

عکس درصد معاملات مسکن در مناطق مختلف تهرانرشد معاملات در بافت های فرسوده شهر تهران نسبت به سال گذشته 50 درصد افزایش یافته است. خانه های فرسوده بیشتر در مناطق 11 و 12 تهران قرار دارند اما طبق آمار بدست آمده تعداد معاملات مسکن در این مناطق نسبت به سایر مناطق شهر پایین تر است و این امر حاکی از لزوم بهسازی و نوسازی در این مناطق میباشد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که رئیس جمهور موضوع نوسازی بافت های قدیمی را در ارجعیت قرار داده و بخش های فرسوده باید قطعه قطعه بازسازی و نوسازی شوند. طبق اظهارات وی افرادی برای سرمایه گذاری در نوسازی بافت های فرسوده آمادگی دارند و برای انجام این کار نیاز زیادی به بودجه دولت نیست. طبق آمار, از تاریخ یکم تا بیست و ششم مهر امسال حدود 117 واحد فرسوده در مناطق 11 و 12 تهران معامله شده اند.

آمارها حاکی از رشد 50 درصدی ساخت و ساز در مناطق فرسوده تهران میباشد و ما شاهد افزایش 13 درصدی قیمت مسکن در منطقه 12 تهران در تیر ماه امسال بودیم. علاوه بر آن صدور پروانه های ساخت در مناطق 11 و 12 این شهر 56 درصد افزایش داشته است.

در شهریور ماه امسال از بین 22 منطقه ی شهر تهران بیشترین سهم معاملات مسکن مربوط به منطقه 5 با 16.9 درصد میباشد. در کل 73.6 درصد از معاملات مسکن در تهران در مناطق ۵، ۴، ۲، ۸، ۱۴، ۷، ۱۰، ۱، ۳ و ۱۵صورت گرفته است و 26.4 درصد مربوط به سایر مناطق میباشد.