آموزش رویت

ساختمانچی

بر اساس اظهارات مدیر کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان: بررسی و ارزیابی زیست محیطی عاملی اثرگذار در کاهش پیامدهای زیست محیطی است و نتایجی که از این ارزیابی ها بدست می آیند باید توسط مجریان طرح ها و پروژه ها رعایت شوند. پورمردان گفت: در جهت اجرای مصوبه شورای عالی محیط ‎ زیست، پروژه های بزرگ قبل از اجرا و حین انجام مطالعات مکان یابی باید گزارشی از ارزیابی اثرات زیست محیطی ارائه دهند.

وی افزود: یکی از مهم ترین زیرساخت های هر شهر شبکه جمع آوری فاضلاب و تصفیه خانه های فاضلاب می باشد که با استفاده از آنها بازیافت آب از فاضلاب های جمع شده از مناطق صنعتی و مسکونی صورت می گیرد. یکی از دلایلی که باعث شده تصفیه خانه فاضلاب به مهم ترین زیرساخت شهری تبدیل شود، موضوع حفاظت از محیط زیست و ممانعت از آلودگی آب می باشد. در صورتی که طرحی مناسب برای جلوگیری از ایجاد حوادث مربوط به نقص فنی فراهم نگردد و جانمایی اصولی صورت نگیرد خسارات زیادی به محیط زیست وارد خواهد شد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان اظهار نمود: تصفیه خانه منطقه آزاد چابهار که در ۵/۴ کیلومتری آن قرار دارد به منظور تصفیه فاضلاب مناطق مسکونی در چابهار پیشنهاد شده و گزارشات مربوط به ارزیابی اثرات زیست محیطی این طرح نیز ارائه گردیده است. به همین منظور برای ارتقاء اثرات مثبت این طرح، اعضای کمیته محورهای مربوط به اهمیت زیست محیطی را بیان  و نظرات خود را اعلام نمودند. قرار بر این شد که کارفرما و مشاور طرح با توجه به حساسیت پروژه، مطالعات و اصلاحات اعلام شده از نظر اعضا را رعایت نمایند.

بخوانید!  ریزش ساختمان قدیمی در خیابان دماوند