kianborna

digikala

abinbeton

همان طور که می دانید به سبک طراحی، نقشه کشی و ساخت سازه ها معماری می گویند. آن چه که در معماری ساختمان دخیل است تلفیق علم، هنر و فناوری می باشد که همه این موارد در کنار یکدیگر می تواند یک معماری با شکوه را به ارمغان آورد. در تصاویری که امروز با شما به اشتراک خواهیم گذاشت، نمایی از معماری زیبای ایستگاه قطار شهری و نمای شیشه ای آن می باشد. عکس عکس های معماری با شکوه ایستگاه قطار شهری

عکس عکس های معماری با شکوه ایستگاه قطار شهری

عکس عکس های معماری با شکوه ایستگاه قطار شهری

عکس عکس های معماری با شکوه ایستگاه قطار شهری

عکس عکس های معماری با شکوه ایستگاه قطار شهری

عکس عکس های معماری با شکوه ایستگاه قطار شهری

عکس عکس های معماری با شکوه ایستگاه قطار شهری

همان طور که مشاهده می کنید، آن چه که در زیبایی این ساختمان تاثیرگذار می باشد، نمای شیشه ای (کرتین وال) می باشد. استفاده از شیشه در ساخت نمای ساختمان های مدرن زیاد به چشم می خورد که در صورت استفاده صحیح می تواند بر زیبایی ساختمان بیفزاید.

عکس عکس های معماری با شکوه ایستگاه قطار شهری

عکس عکس های معماری با شکوه ایستگاه قطار شهری

عکس عکس های معماری با شکوه ایستگاه قطار شهری

عکس عکس های معماری با شکوه ایستگاه قطار شهری

عکس عکس های معماری با شکوه ایستگاه قطار شهری

عکس عکس های معماری با شکوه ایستگاه قطار شهری

عکس عکس های معماری با شکوه ایستگاه قطار شهری