آموزش رویت

ساختمانچی

در تصاویری که امروز با شما به اشتراک خواهیم گذاشت، نمایی از معماری زیبای ایستگاه قطار شهری و نمای شیشه ای آن می باشد.

همان طور که می دانید به سبک طراحی، نقشه کشی و ساخت سازه ها معماری می گویند. آن چه که در معماری ساختمان دخیل است تلفیق علم، هنر و فناوری می باشد که همه این موارد در کنار یکدیگر می تواند یک معماری با شکوه را به ارمغان آورد. با ساختمانچی همراه باشید.

عکس عکس های معماری باشکوه ایستگاه قطار شهری

عکس عکس های معماری باشکوه ایستگاه قطار شهری

عکس عکس های معماری باشکوه ایستگاه قطار شهری

عکس عکس های معماری باشکوه ایستگاه قطار شهری

عکس عکس های معماری باشکوه ایستگاه قطار شهری

عکس عکس های معماری باشکوه ایستگاه قطار شهری

عکس عکس های معماری باشکوه ایستگاه قطار شهری

همان طور که مشاهده می کنید، آن چه که در زیبایی این ساختمان تاثیرگذار می باشد، نمای شیشه ای (کرتین وال) می باشد. استفاده از شیشه در ساخت نمای ساختمان مدرن زیاد به چشم می خورد که در صورت استفاده صحیح می تواند بر زیبایی ساختمان بیفزاید.

عکس عکس های معماری باشکوه ایستگاه قطار شهری

عکس عکس های معماری باشکوه ایستگاه قطار شهری

عکس عکس های معماری باشکوه ایستگاه قطار شهری

عکس عکس های معماری باشکوه ایستگاه قطار شهری

عکس عکس های معماری باشکوه ایستگاه قطار شهری

عکس عکس های معماری باشکوه ایستگاه قطار شهری

عکس عکس های معماری باشکوه ایستگاه قطار شهری