آموزش رویت

ساختمانچی

عکس برگزاری همایش ملی ساختمان پایدار در آذر ماهدر تاریخ 20 و 21 آذرماه سومین همایش ملی ساختمان پایدار, مصرف بهینه انرژی در مرکز تحقیقات راه, مسکن و شهرسازی برگزار خواهد شد.

محور موضوعات این همایش به صورت زیر میباشد:

 • بالا بردن سطح آگاهی مهندسین ساختمانی با معرفی سیستم های جدید ساختمانی, انواع مختلف مصالح, تجهیزات و فرآورده ها
 • تحلیل و بررسی مسائل مربوط به آیین نامه های اجرایی در خصوص صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمان های پایدار
 • اشاعه ی ساختمان های پایدار و رسیدن به اهداف برنامه ریزی شده در خصوص بهینه سازی مصرف انرژی
 • ارزیابی استانداردهای مربوط به ساختمان پایدار
 • بررسی مباحث مربوط به مدل سازی انرژی در ساختمان
 • ارزیابی منابع مالی و بررسی مدل های اقتصادی برای بهینه سازی انرژی
 • بررسی استانداردها, قوانین و آیین نامه های مربوط به رده بندی و تعیین معیارها و برچسب های مصرف انرژی در ساختمان های پایدار
 • بررسی نقش بخش خصوصی در توسعه ی روش های بهینه سازی مصرف انرژی

در این همایش افراد زیر حضور پیدا کرده و به سخنرانی خواهند پرداخت:

 • رئیس انجمن علمی مدیریت مصرف انرژی ایران
 • رئیس انجمن بهینه سازی مصرف انرژی ایران
 • رئیس انجمن شرکت‌های خدمات انرژی ایران
 • رئیس انجمن اقتصاد انرژی ایران
 • رئیس جامعه مهندسان مشاور ایران
 • مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید
 • مدیرعامل شرکت عمران شهرهای‌ جدید
 • رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی
 • رئیس پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران
 • رئیس شورای شهر تهران
 • رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران
 • معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی
 • رئیس سازمان ملی استاندارد ایران
 • رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌ وری انرژی برق (ساتبا)
 • معاون برق و انرژی وزارت نیرو
 • رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور