آموزش رویت

ساختمانچی

عکس برنامه دولت برای کمک به متقاضیان واقعی مسکنمشاور مالی وزیر راه و شهرسازی به سه برنامه ی دولت در خصوص کمک به خریداران مسکن اشاره نمود. طبق اظهارات وی, اولین برنامه دولت که به بانک مسکن پیشنهاد شد کاهش مدت زمان سپرده گذاری برای دریافت وام به 4 ماه, کاهش نرخ سود تسهیلات به 7 درصد و افزایش مدت بازپرداخت وام مسکن به 15 سال میباشد.

برنامه ی دوم دولت مربوط به پوشش ارزی ست که بانک مرکزی موظف به انجام این پوشش میباشد. در این طرح بانک مسکن با تکیه بر تسهیلاتی که پرداخت میکند 5 میلیارد دلار به نرخ روز اوراق منتشر کند. سپس صندوق توسعه ملی این اوراق را خریداری کند و به فروش برساند. وظیفه بانک مرکزی این است که ارز را از صندوق توسعه ملی دریافت کند و به قیمت روز ریال بدهد. اگر قیمت روز ارز در موعد سررسید از سود اوراق بیشتر شد, تفاوت نرخ را صرف کمک به بخش مسکن و اقشار ضعیف جامعه کند.

برنامه سوم دولت که به بانک مسکن پیشنهاد داده شد این بود که بانک های داخلی اوراق MBS را از بانک مسکن بخرند. خرید این اوراق از محل سپرده قانونی میباشد که فعلا سود آن صفر است. پیشنهاد دولت این است که اوراق های MBS با سود 2 درصد از بانک مسکن خریداری شوند. بانک مرکزی نباید نگران تورم حاصل از این کار باشد بلکه باید این موضوع را در نظر داشته باشد که هدف اصلی کمک به متقاضیان واقعی مسکن است.