آموزش رویت

ساختمانچی

عکس مقاوم سازی و بازسازی 200 هزار خانه روستایی در مازندران

به نقل از مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران با وجود اجرای طرح هادی در روستاهای ایران، این طرح در 150 روستا بازنگری شده است. محمد خانی نوذری در نشست با خبرنگاران اظهار داشت: 50 درصد جمعیت مازندران در روستا زندگی می کنند. این در حالیست که این میانگین در کشور حدود 25 درصد می باشد. به نقل از وی فعالیت های بنیاد مسکن در روستاهای استان شامل ساخت خانه روستایی و مسکن محرومین، پرداخت تسهیلات قرض الحسنه، اجرای پروژه هادی، صدور اسناد ملکی و نظارت بر ساختمان سازی می باشد.

وی با بیان اینکه در سال های اخیر جمعیت روستاها افزایش یافته است اظهار داشت: در استان مازندران جمعیت روستاها به دلیل بعد مسافت و داشتن امکانات، افزایش یافته است. به گفته خانی نوذری با وجود ظرفیت های گسترده استان در زمینه گردشگری، باید برنامه ریزی های مناسب در جهت جذب گردشگر صورت گیرد تا روستاهای استان شاهد رونق اقتصادی باشند. خانی نوذری با بیان ضوابط خاص برای طرح هادی در استان مازندران گفت: جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در زمین های کشاورزی از برنامه های استان می باشد.

وی اظهار داشت برنامه ریزی هایی در حوزه زیست محیطی وجود دارند که در طرح هادی نسبت به آن ها بازنگری شده است. به گفته وی در استان مازندران اعتباراتی در حوزه گردشگری به سه روستای برگزیده تخصیص داده شده است. خانی نوذری افزود طرح هادی در 1400 روستا آغاز گردیده و فاز نخست اجرای آن در 750 روستا به اتمام رسیده است. مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با بیان اینکه از 64 میلیارد تومان مصوبه دولت برای اجرای طرح هادی، 46 درصد آن تخصیص پیدا کرده است گفت: اگر این میزان به صد درصد برسد 557 پروژه نیمه تمام به پایان خواهد رسید.

بخوانید!  خالی بودن 500 هزار واحد مسکن مهر

به گفته وی اتمام پروژه های نیمه تمام در اولویت عملیات اجرایی بنیاد مسکن مازندران می باشد و حدود 50 میلیارد تومان قیر دولتی برای آسفالت روستایی در سه سال اخیر هزینه شده و 202 کیلومتر از این طرح به اتمام رسیده است. وی اظهار داشت از سال 74 صدور سند مالکیت آغاز شده که در سال 96، چهارده هزار جلد سند صادر گردید. خانی نوذری از مقاوم سازی و بازسازی 200 هزار مسکن خبر داد و افزود بیشتر منازل روستایی در برابر زلزله مقاوم سازی شده اند.