آموزش رویت

ساختمانچی

عکس ارائه مجدد تسهیلات مسکن به زوج های جوانهیئت مدیره بانک مسکن به منظور حمایت از زوج های جوان و تامین مالی آنها برای خرید مسکن مصوبه ای جدید ابلاغ نمود. طبق مصوبه این هیئت زوج های جوانی که مدت زمان مشخصی از اولین استفاده آنها از وام مسکن گذشته و بدهی خود را با بانک تسویه نموده یا وام را به فرد دیگری واگذار کرده اند, می توانند مجدداً برای وام مسکن درخواست بدهند. تا قبل از این مصوبه زوج های جوانی که یکبار وام خرید مسکن دریافت نمودند برای بار دوم نمی توانستند از این تسهیلات بهره ببرند اما با تصمیم جدید بانک مسکن این محدودیت برداشته شده است.

مصوبه اعلام شده از طرف بانک مسکن امکان استفاده مجدد زوجین از تسهیلات بافت های فرسوده را نیز فراهم می سازد. شرط خانه اولی بودن برای متقاضیان تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم در بافت های فرسوده شهری الزامی نیست اما در صورت خانه اولی نبودن متقاضی, سود این تسهیلات با نرخ 8 درصد محاسبه می گردد. علاوه بر آن 5 سال باید از اولین استفاده از وام خرید مسکن گذشته و تسویه حساب یا انتقال به غیر برای دریافت مجدد تسهیلات صندوق پس انداز یکم در بافت های فرسوده صورت گرفته باشد.

برای دریافت تسهیلات صندوق پس انداز یکم در خارج از بافت های فرسوده متقاضی باید خانه اولی بوده و تاکنون از تسهیلات خرید مسکن استفاده نکرده باشد. بنابراین زوجینی که قبلا از وام خرید مسکن در خارج از بافت فرسوده استفاده کرده اند قادر به دریافت تسهیلات صندوق یکم نمی باشند.

در صندوق پس انداز مسکن, ارائه مجدد تسهیلات ساخت یا خرید مسکن به زوج های جوان امکان پذیر نمی باشد, بنابراین زوجین باید همراه با اوراق گواهی حق تقدم بهره مندی از وام مسکن و یا توام با وام صندوق پس انداز مسکن یکم نسبت به دریافت تسهیلات مورد نظر اقدام نمایند. اعطای وام خرید مسکن بدون داشتن سپرده و مازاد بر سقف وام از محل اوراق گواهی حق تقدم بهره مندی از وام مسکن صورت می گیرد.