آموزش رویت

ساختمانچی

عدم رعایت اصول ساخت و ساز و تغییرکاربری طبقاتی از پارکینگ دلیل آتش سوزی ساختمان جدید بورس در سعادت آباد مطرح شد. رسول کشت پور، شهردار منطقه، که از دقایق اولیه اعلام حریق ساختمان جدید بورس در محل حادثه حضور داشت، دلایل ایجاد حریق را اینگونه بیان کرد: باتوجه به عدم رعایت اصول ساخت و ساز و تغییر کاربری طبقاتی از پارکینگ ساختمان بورس به فضاهای اداری و دیتا سنتر متاسفانه به دلیل بی توجهی طبقه منفی شش ساختمان جدید بورس در محدوده سعادت آباد دچار حریق شد.

وی تصریح کرد: شهرداری منطقه۲ از ماه ها قبل طی اخطارهای کتبی و اقدامات عملی جلوی فعالیت این ساختمان را به دلیل تغییر کاربری فضاهای پارکینگ به مرکز داده ها( دیتا سنتر) گرفته و به طور جدی از شروع به کار آن ممانعت به عمل آورده بود.

گشت پور بیان نمود:  این حریق نشان داد عدم توجه به الزامات HSE، اصرار بر راه اندازی خارج از ضوابط و مقررات بدون اخذ پایان کار، عدم راه اندازی سیستم اطفاء و اعلان حریق و عدم رعایت نکات ایمنی می تواند ساختمانی با این حساسیت را در معرض آسیب جدی قرار دهد. هم چنین شهردار منطقه ۲ خاطرنشان کرد: چنان چه این حریق در ساعات پرتردد رخ می داد ابعاد بسیار گسترده تری پیدا می کرد که خوشبختانه با حضور به موقع و اقدام سریع عوامل آتش نشانی از وقوع یک حادثه جبران ناپذیر جلوگیری شد.