سلام و خدا قوت به نیروهای متخصص ساختمانچی.بنده مهندس عمران با۱۸سال سابقه اجرایی.همچنین پژو هش وتحقیق درزمینه مصالح ساختمانی وآموزش رشته ساختمان.اولین بار هست که در کانالهای تلگرام ،یک کانال مشاهده می کنم که موضوع ومطالب مفید و کارشناسی شده ارائه می‌دهد.برایتان آرزوی سلامتی و موفقیت دارم.