جزئیات دریافت مالیات از خانه های خالی

جزئیات دریافت مالیات از خانه های خالی

بنا بر گزارش ارائه شده اقتصاد آنلاین، به نقل از عباس فرهادیه مدیر کل دفتر سرمایه گذاری و اقتصاد مسکن، طرح اصلی اجرای سامانه ملی املاک و اسکان توسط دفتر سرمایه گذاری و اقتصاد مسکن آماده شده و به تایید سازمان امور مالیاتی نیز رسیده است. هم چنین وی اذعان داشت، در جلسه ای مشترک که بین رئیس ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی تشکیل شده است، به توافق با رئیس ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر در اختیار گذاشتن اطلاعات اولیه در خصوص اسناد و املاک کشور رسیده اند.

مدیر کل دفتر سرمایه گذاری و اقتصاد مسکن اضافه کرد: پیش بینی ما مبنی بر این است که قبل از اتمام سال جاری این سامانه راه اندازی شده و امکان استفاده از آن برای سازمان امور مالیاتی را فراهم کند. با انجام این کار نه تنها وضعیت املاک و مسکن در کشور مشخص می شود، بلکه اخذ مالیات از خانه های خالی نیز به جریان افتاده و صورت می گیرد.