آموزش رویت

ساختمانچی

عباس آخوندی به موضوع پس انداز در بانک مسکن اشاره نمود و اظهار کرد: با پس انداز نمودن 10 میلیون تومان در بانک مسکن، این بانک موظف به پرداخت 60 میلیون تومان تسهیلات با نرخ 8 درصد میباشد که این تسهیلات بعد از سه سال به متقاضیان پرداخت میشود.

آخوندی به روشهای خرید مسکن اشاره نمود و گفت: با روش پس انداز، قیمت تمام شده پول کم شده و هر فرد با پس انداز 6 ماهه میتواند تسهیلات دریافت نماید. وی افزود: سالیانه 250 هزار نفر میتواننند از این طریق تسهیلات دریافت نمایند. بانک مسکن با این روش به زوج های جوان تا سقف 140 میلیون تومان تسهیلات پرداخت میکند.

آخوندی از مسئولان استان اردبیل تقاضا کرد که مردم را تشویق به پس انداز در بانک مسکن کنند. با این روش بانک بدون نیاز به بودجه ی عمومی، منابع مورد نیاز را تامین خواهد کرد. وی از تمام طرح های پیشنهاد شده در ستاد باز آفرینی شهری استقبال کرد و به مردم اردبیل قول داد که نسبت به تامین اعتبارات برای عملی شدن طرحهای پیشنهادی اقدام خواهد کرد.

طبق اظهارات وزیر راه و شهرسازی، در سال 96 به منظور تامین رفاه حال ساکنین 50 هزار ساختمان فرسوده، تسهیلاتی با سود بسیار پایین به این افراد پرداخت خواهد شد.