آموزش رویت

ساختمانچی

اگر به آثار تاریخی و بناهای معماری کشور نگاهی بیندازید متوجه حضور شعور کلی انسان در ساخت آنها خواهید شد. شعور معماری ایرانی به فرهنگی کلی باز می گردد که زمان ظهور آن مربوط به قبل از دوره هخامنشیان است. تاریخ معماری کشور دوره های متعددی را شامل می شود از جمله دوره ایلخانیان، افشاری، سلجوقی، قاجار، ساسانیان، دوران مدرن و دوران معاصر. در هر دوره مجموعه ای از شهرها، پروژه ها، ساختمان ها و… در کنار هم رشد پیدا کردند و دیدگاه ها و آثار پدید آمده در هر عصر متفاوت از دوره قبل است. هیچ گاه نمی توان مشخص کرد که اوج معماری ایران در چه عصری بوده است زیرا پایان یک دوره از معماری به معنای پایان تاریخ معماری نیست. علارغم کمبود درک و توانایی، کمبود درک عملی فضا در دوره های مختلف معماری مشاهده می شود و در واقع فاصله بسیاری بین درک عملی فضا تا قدرت درک نظری مطابق با آن وجود دارد.

عکس برگزاری گفتمان شعور تاریخی معماری ایران

 

دویست و نود و ششمین گفتمان هنر و معماری با موضوع شعور تاریخی معماری ایرانی در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۷:۳۰ در موزه هنرهای دینی امام علی (ع) برگزارخواهد شد. سخنرانان این گفتمان آقایان دکتر سید موسی دیباج و مهندس خشایار حضرتی وند خواهند بود.

مکان برگزاری گفتمان: موزه هنرهای دینی امام علی (ع)، خیابان ولیعصر (عج) بالاتر از ظفر، بلوار اسفندیار، شماره ۳۵