آموزش رویت

ساختمانچی

در تاریخ 26 دی ماه 97 کنفرانس ملی تاب آوری و ایمنی ساختمان و زیرساخت های شهری در دانشگاه تربیت مدرس تهران برگزار خواهد شد. مقالاتی که در این کنفرانس ارائه می شوند در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی به نمایش گذاشته می شوند و ارائه دهندگان مقاله از گواهی معتبر برخوردار خواهند شد. این کنفرانس رسمی تحت حمایت  سیویلیکا و توسط دبیرخانه دائمی کنفرانس برگزار می گردد.

کنفرانس ملی تاب آوری و ایمنی ساختمان ها و زیرساخت های شهری، تهران 97

از تاریخ 26 الی 27 دی ماه

عکس کنفرانس ملی تاب آوری و ایمنی ساختمان ها، تهران 97

محورهای کنفرانس

  • تاب آوری ساختمانها و زیرساخت های شهری در برابر زلزله
  • تاب آوری ساختمانها و زیرساخت های شهری در برابر حریق
  • مراقبت و نگهداری از ساختمانها و زیرساخت های شهری
  • ایمنی و مدیریت ریسک
  • مدیریت بحران
  • قوانین مقررات و دستورالعمل ها
  • فرهنگ سازی ایمنی
  • جایگاه فناوریهای نوین و هوشمندسازی