آموزش رویت

ساختمانچی

دومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در 31 مرداد امسال در تهران برگزار خواهد شد. برگزار کننده این همایش بین المللی دانشگاه صنعتی مراغه است که اولین دوره کنفرانس را با موفقیت برگزار نمود و هم اکنون قصد دارد با تکیه بر تجربیات گذشته، نهادهای پژوهشی و اساتید دانشگاه های معتبر کشور دومین دوره از کنفرانس را برگزار کند. هدف از برگزاری کنفرانس عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری تهران، ارائه یافته های علمی و پژوهشی و تبادل اطلاعات در حوزه عمران، معماری و شهرسازی است. این همایش فرصت خوبی برای ایجاد ارتباط در زمینه مفاهیم مشترک با مراکز علمی و تخصصی داخلی و خارجی فراهم می کند. لازم به ذکر است مقالاتی که در این کنفرانس پذیرفته می شوند در پایگاه سیویلیکا نمایش داده خواهند شد.

عکس دومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری، تهران 98