آموزش رویت

ساختمانچی

عکس کاهش سود بانکی, افزایش قیمت مسکن!

طی تحقیقاتی که در خصوص رابطه ی قیمت مسکن و نرخ سود سپرده های بانکی در سال 1389 صورت گرفت, پایین آمدن سود سپرده های بانکی باعث افزایش قیمت مسکن خواهد شد و تقاضای خرید آن را بالا خواهد برد. همچنین عواملی مانند تورم, حجم نقدینگی دولت, نرخ سودهای بانکی و درآمدهای نفتی در افزایش قیمت مسکن تاثیرگذار هستند.

طی تحقیقات دیگری که در خصوص افزایش قیمت مسکن در سال 86 در شهرهای اصفهان, تبریز, شیراز, قم, تهران, مشهد و اهواز صورت گرفت, در هیچ کدام از این شهرها قیمت مسکن حبابی نبوده و از بین آنها تنها شهر قم بیشترین سهم حبابی بودن را با میزان ۱۹.۵۲ درصد داشته است. دلیل انتخاب سال 86 برای بررسی حباب مسکن, مثبت و معتبر بودن درصدهای حساب شده در این سال میباشد.

با بهره گیری از مدل گودمن و تیبودئو, مدل سازی قیمت مسکن در بلند مدت صورت گرفته و عوامل ثابت و متغیری که بر قیمت مسکن موثر بوده اند بررسی شدند. این بررسی ها رابطه ی بین متغیرها را در بلند مدت تعیین و مورد تحلیل و بررسی قرار دادند.

افزایش جمعیت کلان شهرها از جمله متغیرهای تاثیر گذار بر افزایش قیمت مسکن میباشد. بنابراین کنترل جمعیت کلان شهرها میتواند تا حدودی از افزایش قیمت مسکن جلوگیری کند. به منظور کنترل جمعیت هم باید تنظیم خانواده برای عموم آموزش داده شود و هم اینکه سیاستهایی اجرا شود که نابرابری مناطق کلان شهر را با دیگر مناطق کشور کم کند و گامی نیز در جهت کاهش مهاجرت به شهرهای بزرگ صورت گیرد.