آموزش رویت

ساختمانچی

روابط عمومی نظام مهندسی ساختمان مازندران خبر از برگزاری کارگاهی آموزشی تحت عنوان  “طراحی سازه ای و ضوابط اجرای ساختمان” در شهر تنکابن داد. این کارگاه آموزشی مختص مهندسین عمران و معماری است و آقایان دکتر کوروش غفاری، مهندس ابوالفضل آجرلو و دکتر نادر خواجه احمد عطاری به عنوان سخنران در این مکان حضور خواهند یافت. مکان برگزاری این کارگاه سالن اجتماعات پارک مادر در تنکابن می باشد. برای ثبت نام در این کارگاه افراد می توانند به وب سایت سازمان نظام مهندسی  استان مازندران مراجعه نمایند.

کارگاه  “طراحی سازه ای و ضوابط اجرای ساختمان”

22 آذر 97

از ساعات 8 الی 17

عکس برگزاری کارگاه  "طراحی سازه ای و ضوابط اجرای ساختمان" در تنکابن