آموزش رویت

ساختمانچی

املاک مسکونی مهم ترین و اصلی‌ ترین کاربری مدنظر در حوزه املاک برای اعمال مالیات بر عایدی سرمایه است. این بخش از جهت اینکه نیاز اساسی مردم را تأمین می‌ کند، اهمیت بیشتری نسبت به بقیه کاربری‌ های املاک دارد. تصویب و اجرای یک قانون مؤثر و کارآمد باید بر مبنای نظریات علمی دقیق، شواهد میدانی، تجربیات عملیاتی داخلی و خارجی و در نظر گرفتن شرایط ویژه اقتصاد کشور انجام شود. در غیر این صورت، هدف قانونگذار از وضع قانون تامین نخواهد شد.
عمده مناطقی که مورد هدف سوداگری قرار می‌ گیرند، شهر های بزرگ و پرجمعیت است؛ لذا این مالیات باید با اولویت اجرا، در کلیه مناطق شهری پرجمعیت کشور عملیاتی شود. البته با توجه به محدودیت‌ های اجرایی، پیشنهاد می‌ شود این مالیات به ترتیب با اولویت تهران، کلانشهرها، شهرهای با جمعیت بیش از 500 هزار نفر، شهرهای با جمعیت بیش از 100 هزار نفر و … اجرایی شود و در نهایت به همه مناطق کشور تعمیم یابد.

املاک مسکونی مهم ترین و اصلی‌ ترین کاربری مد نظر در حوزه املاک برای اعمال مالیات بر عایدی سرمایه است. این بخش از جهت اینکه نیاز اساسی مردم را تأمین می‌ کند، اهمیت بیشتری نسبت به بقیه کاربری‌ های املاک دارد. از سوی دیگر اصلی‌ ترین تقاضای مربوط به املاک در حوزه واحد های مسکونی است. لذا تغییرات شدید قیمتی و سوداگری در این بخش، تأثیرات منفی بیشتری بر جامعه و دهک های متوسط رو به پائین بر جای می‌ گذارد.

املاک صنعتی، اداری و تجاری نیز به دلیل نبود ضوابط معین، مانند املاک مسکونی و بعضا شدیدتر از آن، به سوداگری دچار شده و افزایش قیمت و نوسانات شدید را تجربه می‌ کنند؛ لذا لازم است این حوزه از کاربری املاک نیز مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شود. علاوه بر این، سرقفلی (حق واگذاری ملک) که سهم بزرگی از قیمت املاک صنعتی، اداری و تجاری را تشکیل داده نیز بایستی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شود. در مورد املاک و زمین های کشاورزی نیز باید گفت که اولا عمده زمین های با کاربری زراعی به منظور تولید محصولات کشاورزی استفاده می‌شوند و احتمال کمتری به جهت ماهیت آن برای انجام سوداگری وجود دارد.

بخوانید!  آغاز ثبت نام طرح مسکن ملی برای 3 استان جدید

بنابراین با توجه به اینکه زمینه سوداگری در انواع املاک مسکونی، صنعتی، اداری و تجاری وجود دارد، همه این املاک باید مشمول پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه شود. تنها زمین های زراعی می‌توانند از پرداخت این مالیات معاف شوند.