آموزش رویت

ساختمانچی

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، بسیاری از کارشناسان بر این باورند امکان مهار اجاره بهای مسکن در ایران با استفاده از قوانین دستوری وجود ندارد. وجود نوسانات دوره ای در اقتصاد ایران باعث برهم زدن توازن در کلیه بخش ها شده و سیاست های میان مدت و دراز مدت را به چالش می کشد. در تمام کشورهای دنیا، عوامل متفاوتی بر اجاره بها تاثیر می گذارد. از مهم ترین عوامل تاثیر گذار می توان به میزان تورم عمومی جامعه، قیمت واحدهای مسکونی، میزان سپرده های بانکی و غیره اشاره کرد. بر این اساس می توان گفت بالا بردن عرضه واحدهای مسکونی اجاره ای و ایجاد ثبات در اقتصاد می تواند از راهکارهای موثر در کنترل اجاره بها باشد.

آن چه که در برخی از کشورهای بزرگ مشاهده می شود، ترغیب مالکان برای انعقاد قراردادهای بلند مدت، محدود کردن درصد میزان اجاره بها و ایجاد حمایت های قانونی برای مستاجران، در جهت جلوگیری از افزایش بی اندازه اجاره بها می باشد. برنامه هایی که در جهت کنترل اجاره اعمال می شود، باید ساده و قابل اجرا باشند. هم چنین سیستم کنترل اجاره باید به گونه ای باشد که امکان بازیافت سرمایه در آن وجود داشته باشد.