آموزش رویت

ساختمانچی

عکس پیش بینی قیمت مسکن در ماه های آیندهطبق پیش گویی نماینده مردم دشتی و تنگستان قیمت مسکن در ماه های آینده سال رشد صعودی خواهد داشت. وی اظهار نمود: هر چند قیمت مسکن در تناسب با تورم چندین ساله هم اکنون به تعادل رسیده است اما با توجه به تورم در ماه های آینده و اتخاذ سیاست های ارزی ما با روند گرانی مسکن مواجهه خواهیم شد.

شهریاری با مثبت پنداشتن اقدامات دولت در حوزه ارائه تسهیلات مسکن افزود: مسکن بعد از یک رکود بی سابقه 5 ساله هم اکنون حباب شکل گرفته در سال های 90, 91 و اوایل سال 92 را از بین برده است. وی تاکید نمود هر چند بالا رفتن سقف تسهیلات مسکن ممکن است منجر به افزایش قیمت شود اما تاثیر آن بر رونق بازار مسکن محسوس بوده است. طبق اظهارات وی افزایش سقف تسهیلات در بخش مسکن که بخش مهمی در تولید و رشد کشور به شمار می آید می تواند وضعیت اشتغال را سر و سامان دهد و پیامدهای نرخ رشد را بهبود بخشد.

سیدکمال الدین شهریاری با توجه به آمارهای اعلام شده از طرف بانک مرکزی مبنی بر رشد 28 درصدی وام خرید مسکن و رشد 180 درصدی آن به منظور ساخت و ساز اعلام نمود: رشد این تسهیلات تاثیر بسزایی در ساخت و ساز و افزایش تقاضا داشته است و اعطای آن به متقاضیان می تواند نقش مهمی در خروج بازار مسکن از رکود ایفا کند. علاوه بر آن افزایش سهم تسهیلات و بالا رفتن سقف وام با تحریک طرف تقاضا نیز می تواند عامل موثر دیگری برای خروج از رکود محسوب شود.