آموزش رویت

ساختمانچی

مهندس نیما امیرشکاری، معاون مهندسی شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان گفت: پروژه کاهش تلفات برق در منطقه سورو بندرعباس اجرا شد. بنا بر اظهارات وی هزینه ای بالغ بر 12 میلیارد ریال صرف این پروژه گردید. وی در ادامه به تخصیص اعتبار  ۷۵ میلیارد ریالی به پروژه های مربوط به زمینی کردن شبکه برق جزیره ابوموسی و تنب بزرگ اشاره نمود و ادامه داد: امسال برق منازل سپاه در جزایر قشم، جاسک و ابوموسی تامین شد و زیرساخت مربوط به تاسیسات برق در جاسک انجام و طرح اصلاح شبکه راس المیدانی اجرا گردید. وی هزینه پروژه اول را 40 میلیارد ریال و اعتبار پروژه دوم را 50 میلیارد ریال اعلام نمود.

معاون مهندسی شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان به تخصیص اعتبار ۸  میلیارد ریال برای احداث شبکه برق در مزارع شهرستانهای حاجی آباد، رودان و بندرعباس اشاره کرد و گفت: اعتبارات لازم برای تامین برق روستاهایی موجود در بشاگرد، بندرعباس و جاسک از اعتبارات عوارض برق بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال صورت گرفت.