آموزش رویت

ساختمانچی

عکس وضعیت پایدار بازار مسکن در فصل پاییزبا تکمیل دوره رکود بازار مسکن و ورود سفته بازان و خریداران واقعی مسکن, بازار مسکن کشور رونق گرفته است. در مرداد ماه امسال معاملات بسیاری در بازار مسکن صورت گرفته اما طبق پیش بینی های انجام شده, در فصل پاییز به دلیل پایان فصل جا به جایی, معاملات مسکن ریزش پیدا خواهد کرد. طبق آمارهای بدست آمده قیمت مسکن در شهر تهران نسبت به سال قبل  ۶.۲ درصد افزایش پیدا کرده که این امر حاکی از فراهم شدن شرایط مناسب برای ورود سرمایه گذاران میباشد.

دولت سود وام مسکن را در بافتهای فرسوده به 8 درصد رسانده که با این کار سالیانه هزاران نفر در صندوق سپرده گذاری بانک مسکن سرمایه گذاری میکنند و بعد از گذشت یک سال قادر به دریافت وام مسکن خواهند شد. دولت از آغاز سال 92 درصدد نوسازی مناطق حاشیه نشین و بافتهای فرسوده است و نرخ سود وام مسکن را کاهش داده که این امر عرصه را برای ورود خریداران و سازندگان واقعی مسکن فراهم نموده است.

طبق اظهارات وزیر راه و شهرسازی قیمت مسکن در چهار سال اخیر از نرخ تورم پایین تر بوده و این پایین بودن قیمت نسبت به نرخ تورم نشان میدهد خریداران واقعی در بازار مسکن فعالیت داشته و سفته گران در بازار حضور ندارند. وی با اشاره به تحولات اخیر بازار مسکن, افزایش قیمت مسکن را حدود ۵.۶ درصد اعلام نمود و گفت این افزایش قیمت در کل کشور مشاهده میشود. وی افزود اگر افزایش قیمت مسکن ۵.۶ درصد باشد و تورم 10 درصد, پس کسی تمایل به بیرون کشیدن پول خود از بانک و سرمایه گذاری در بازار مسکن را ندارد.

بخوانید!  برنامه دولت برای کمک به متقاضیان واقعی مسکن

رییس اتحادیه مشاوران املاک به پایان دوره رکود مسکن در نیمه ی دوم سال 96 اشاره نمود و گفت: طبق پیش بینی من افزایش قیمت نخواهیم داشت و اگر هم باشد متناسب با نرخ تورم خواهد بود. طبق گفته ی کارشناسان به خاطر وجود عواملی مانند بالا بودن تعداد مسکن های خالی, اسکان جمعیت و کم شدن مهاجرت, افزایش قیمت مسکن امری بعید میباشد.