آموزش رویت

ساختمانچی

برگزاری هشتمین نمایشگاه بین المللی تکنولوژی انبوه سازی، سبک سازی و مقاوم سازی ساختمان اصفهان

در قرون اخیر که رشد جمعیت در دنیا بطور چشمگیری رو به ازدیاد نهاده و بشر از لحاظ علمی و فنی مشکلات بسیاری را حل نمود، در ساخت و ساز نیز مانند سایر موضوعات تحولات بسیاری بوجود آورد و دیگر ساخت خانه های تک واحدی جوابگوی احتیاجات جوامع شرق نبوده و به همین علت سیستم ساخت و ساز و بویژه خانه سازی بطور کلی دگرگون شده و استفاده از مصالح مقاوم نیز مانند فولاد و سیمان در ساختمان رایج گردید و در اثر دسترسی به این مصالح و امکانات دیگر گسترش شهر ها از حالت افقی به عمودی تبدیل شد و امر آپارتمان سازی در ساختمان ها ی چندین طبقه متداول گردید.

تولید ساختمان در ابعاد وسیع و بصورت انبوه، بکارگیری ساختمان سازی علمی و فناوری های جدید را توصیه و تاکید می نماید. این مهم حاصل نمی آید مگر انبوه سازان و مجریان طرح های عمرانی در جریان سیستم های ساختمانی و روش های اجرای نوین قرار گرفته و از اطلاعات صنعت ساختمان مطلع باشند.

عکس هشتمین نمایشگاه بین المللی تکنولوژی ساختمان اصفهان

 تاریخ 17 تا 20 دی ماه 1398

از ساعت 15 الی 21

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

www.isfahanbuilding.ir