آموزش رویت

ساختمانچی

عکس نوسازی مسکن روستایی با وام ۲۰ میلیون تومانیسرپرست معاونت بازسازی بنیاد مسکن تهران اعلام نمود برای روستاییان عزیز تسهیلاتی با سود پنج درصد و بازپرداخت 12 ساله به منظور بهسازی مسکن های فرسوده در نظر گرفته شده است که نیازی به سپرده گذاری طولانی مدت در بانک مسکن ندارد. این تسهیلات برای ساخت واحدهای جدید حدود 18 میلیون تومان و برای بازسازی مسکن های قدیمی حدود 20 میلیون تومان میباشد.

روستایی در خصوص شرایط دریافت این تسهیلات اظهار نمود: افرادی که در روستاها و شهرهای زیر 25 هزار نفر سکونت دارند, در صورت داشتن زمین با کاربری مسکونی باید نسبت به اخذ پروانه ساختمانی اقدام نمایند. سپس به بنیاد مسکن مراجعه نموده و پرونده تشکیل دهند تا بنیاد مسکن آنها را برای دریافت تسهیلات مسکن به بانک ارجاع دهد. وی افزود: بنیاد مسکن با پرداخت وام قرض الحسنه از جانب بانک قرض الحسنه مهر در امر تخریب و آواربرداری بافت های فرسوده همکاری و مساعدت خواهد داشت.

وی گفت در سال 1369 با وقوع زلزله رودبار و منجیل خسارات زیادی به این مناطق وارد آمد. به همین منظور دولت با مساعدت بنیاد مسکن طرحی با نام بهسازی مسکن روستایی در جهت احداث خانه های محکم و مقاوم در راستای اهداف خود قرار داد. وی افزود بعد از آن در سال 1374 به منظور احداث خانه های مقاوم روستایی طرح بهسازی مسکن آغاز شد که متاسفانه با کندی پیش رفت و فقط 200 هزار واحد مسکونی از وام مقاوم سازی مسکن روستایی در طول دوره ده ساله بهره گرفتند.

روستایی با اشاره به اینکه بنیاد مسکن برای بهبود شرایط زندگی در روستاها برنامه هایی در نظر دارد افزود: سال 1396 فرصتی مناسب برای احیای بافت های فرسوده, ایمن سازی روستاها و بالا بردن کیفیت زندگی مردم میباشد.