آموزش رویت

ساختمانچی

در تاریخ 29 دی ماه، نوزدهمین نشست شورای معاونین شرکت توزیع برق تهران در سالن جلسات شیخ بهایی برگزار شد. هدف از این نشست که با حضور مدیر عامل، مدیران و معاونین برگزار شد بررسی برنامه ها و شاخص های استراتژیک و راه بردی و پیگیری مصوبات پیشین بود. مدیر عامل شرکت برق در این گردهمایی به تحلیل و بررسی اقدامات انجام شده پرداخت و با اشاره به اهداف و برنامه های پیش رو بر اهمیت مدیریت مناطق به شکل سازمان یافته و منسجم تاکید نمود.

مهندس حسین صبوری اظهار داشت: مدیران باید به اهداف تعیین شده در برنامه مورد نظر و شاخص های عملکرد توجه نمایند. علاوه بر آن وی بر ضرورت سازماندهی ساختار مدیریتی برای بررسی و پیگیری ماموریت ها و وظایف نیز تاکید نمود. صبوری به بررسی یکپارچه قراردهای خدمات مشتریان و عدم توجه موردی به قراردادها را امری ضروری دانست و گفت: مدیران و معاونین باید ارتباطات سازمانی را گسترش دهند و با توجه به نقطه نظرات جمع برای حل مسئله تلاش کنند. وی توجه به نظم و مدیریت منابع مالی را بسیار مهم دانست و اظهار نمود:خدمات باید در کوتاه ترین زمان ممکن و به ساده ترین شکل به مراجعین و مشترکین ارائه شوند.

لازم به ذکر است که در این نشست، مشاور فنی مدیر عامل توضیحاتی در مورد سند جامع اخلاقی شرکت ارائه داد. وی گفت: سند جامع اخلاقی شرکت توزیع برق برای ایجاد بستر اجرایی مناسب بر اساس اصولی نظیر ایجاد اعتماد، برقراری ارتباط پربازده برای افراد ذینفع، مسئولیت پذیری، قابلیت پیش بینی و قانون مندی بسیار ضروری می باشد.

بخوانید!  بزرگداشت روز شهرساز و رونمایی از کتاب میدان