آموزش رویت

ساختمانچی

اولین نمایشگاه بین المللی صنایع چوب به زودی در تهران برگزار خواهد شد. همانطور که می دانید صنایع چوب یکی از مهم ترین صنایعی است که نقش بسیار مهمی در تولیدات کشور و بازار جهانی ایفا می کند، از این رو این نمایشگاه فرصت مناسبی برای سرمایه گذاری فعالان حوزه چوب می باشد. در این نمایشگاه تخصصی هر غرفه به صنعتگران داخلی و خارجی تعلق دارد و آن ها می توانند علاوه بر انتقال تجربیات به یکدیگر، جدیدترین محصولات و دستاوردهای خود را به نمایش بگذارند.

مکان: محل دائمی برگزاری نمایشگاه های بین المللی تهران

اولین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنایع چوب، تیر 98

از تاریخ 9 الی 12 تیر ماه

عکس اولین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنایع چوب 98