آموزش رویت

ساختمانچی

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان در مرداد ماه امسال در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران واقع در اتوبان چمران برگزار خواهد شد. روز به روز با پیشرفت علم و تکتولوژی و خودکفایی کشور، نمایشگاه های صنعت ساختمان به عنوان ابزارهای بازیابی می توانند نقش مهمی در رونق صادرات کشور ایفا کنند. در نمایشگاه ساختمانی تهران جدیدترین فناوری ها و محصولات مربوط به حوزه ساخت و ساز رونمایی می شوند و تولید کنندگان مختلف می توانند در زمینه تولید محصولات برتر و با کیفیت به رقابت بپردازند. در این نمایشگاه فعالان داخلی و خارجی حوزه ساختمان حضور داشته و با یکدیگر تعامل برقرار خواهند کرد.

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران

از تاریخ 6 الی 9 مرداد ماه

از ساعت 8 صبح الی 18 بعد از ظهرعکس نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران، مرداد 98