آموزش رویت

ساختمانچی

 

در تاریخ 11دی ماه 97 نشستی تحت عنوان “فرهنگ دیداری: کارکردهای اجتماعی ـ سیاسی تصویر در عصر قاجار” در پژوهشکده هنر تهران برگزار خواهد شد. مجری این نشست از نشست‌های مطالعات هنر اسلامی، “کمیته هنر ایران در دوره اسلامی”  پژوهشکده می باشد و آقایان دکتر مجید پروانه‌پور و دکتر مهدی کشاورز افشار به عنوان سخنران در آن حضور خواهند داشت. علاقمندان می توانند از ساعت 15 الی 17 در این نشست شرکت نمایند. آقای دکتر پروانه‌پور در مورد موضوع فرهنگ دیداری: تاریخچه، مباحث و روش­‌شناسی و آقای دکتر کشاورز افشار در خصوص کارکردهای اجتماعی ـ سیاسی تصویر در عصر قاجار به سخنرانی خواهند پرداخت. عکس نشست فرهنگ دیداری: کارکردهای اجتماعی ـ سیاسی تصویر در عصر قاجار