آموزش رویت

ساختمانچی

جامعه مهندسین شهرساز، جامعه مهندسین مشاور و انجمن جامعه شناسی کشور با همکاری مرکز مطالعات و برنامه ریزی پایتخت نشستی در حوزه نقد پژوهشی شهری در تاریخ 24 مهرماه 97  با حضور دکتر حناچی (معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران) و دکتر زبردست (استاد دانشگاه تهران) به عنوان سخنران، دکتر بصیرت (معاون مطالعات و برنامه ریزی امور زیرساخت و طرح جامع مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران) به عنوان دبیر نشست و دکتر جوادی یگانه، مهندس مشهودی و مهندس حمزه ای به عنوان اعضای پانل نقد و بررسی برگزار خواهد شد.

عکس نشست آسیب شناسی مدیریت توسعه شهری پایتخت، مهر 97

این نشست از جمله نشست هایی است که به نقد پژوهش های شهری با محوریت آسیب شناسی برنامه ریزی و مدیریت توسعه شهری تهران می پردازد. حضور در این نشست برای عموم آزاد است و ساعت برگزاری آن از 16 الی 19 بعد از ظهر خواهد بود. مکان برگزاری این همایش تهران، ولنجک، خیابان بیست و ششم، بلوار دانشجو، نبش گلریزان، جامعه مهندسان مشاور ایران است.