آموزش رویت

ساختمانچی

مواد و منابع آزمون نظام مهندسی برای رشته های مختلف قبل از برگزاری آزمون توسط دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان inbr.ir اعلام می شود و داوطلبان می توانند با مطالعه منابع و مباحث مربوطه خود را برای شرکت در آزمون آماده کنند.

آزمون نظام مهندسی برای ورود به حرفه کاردانی فنی ساختمان شامل رشته های شهرسازی، عمران، تاسیسات برقی، تاسیسات مکانیکی، نقشه برداری و معماری می باشد.

منابع و سوالات کاردانی آزمون نظام مهندسی برای رشته های مختلف به شرح زیر می باشد. برای دانلود سوالات و پاسخ آن ها بر روی لینک مورد نظر کلیک نمائید.

منابع آزمون ورود به حرفه کاردان فنی سازمان نظام مهندسی تمام رشته ها

طبق قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان و آئين‌ نامه‌ های اجرائی آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادی از آئين‌ نامه اجرايی قانون (مندرج در وب‌ سايت دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان)

مواد آزمون رشته شهرسازی

 • مبحث اول ( تعاریف )-( ۱۳۹۲ )
 • مبحث دوم ( نظامات اداری )-(۱۳۸۴ )
 • مبحث چهارم ( الزامات عمومی ساختمان )-( ۱۳۹۲)
 • مبحث بيستم (علائم و تابلوها )-( ۱۳۸۴ )
 • مبحث بیست و یکم (پدافند غیر عامل )-( ۱۳۹۵ )
 • مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ايران
 • روش‌ ها و شيوه‌ های مديريت برنامه‌ ريزی و طراحی شهری
 • حقوق، قوانين، مقررات و آئين‌ نامه‌ های مربوط به شهرسازی كشور ( نظير قانون تغيير نام آبادانی و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازی، قانون تاسيس شورای عالی شهرسازی و معماری ايران، قانون شهرداري ها، آيين‌ نامه بررسی و تصويب انواع طرح ها از سطح ملی تا محلی، مباحث عمومی حقوق شهری و مشابه)
 • اطلاعات تكنيكی لازم در زمينه انواع طرح ها و برنامه‌ های شهرسازی ايران از سطح ملی تا محلی شامل طرح های آمايش، كالبد ملی، منطقه‌ ای، ناحيه‌ ای و محلی، هادی، جامع، ساختاری، تفصيلی، آماده‌سازی، شهرك‌ سازی، شهرهای جديد، طراحی شهری، نوسازی و بهسازی، توانمند سازی، طراحی تفكيك اراضی شهری، انطباق كاربری اراضی شهری، طراحی انطباق شهری ساختمان ها و نظاير آن

مواد آزمون رشته عمران

 • مبحث اول ( تعاريف)(۱۳۹۲)
 • مبحث دوم ( نظامات اداری)-(۱۳۸۴)
 • مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌ های ساختمانی)-(۱۳۹۲)
 • مبحث هشتم (طرح و اجرای ساختمان های با مصالح بنايی)-( ۱۳۹۲)
 • مبحث نهم (طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه) ويرايش چهارم، چاپ دوم به بعد (۱۳۹۲)
 • مبحث دهم (طرح و اجرای ساختمان های فولادی)-(۱۳۹۲)
 • مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا)-(۱۳۹۲)
 • مبحث بيست و يکم (پدافند غيرعامل)-(۱۳۹۵)
 • مبحث مبحث بیست و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمان ها)
 • راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان های فولادی (بخش‌ های نظارت و اجرا)-(۱۳۹۰)
 • گودبرداری و سازه های نگهبان
 • روش ها و جزئيات اجرايی ساختمان
 • مقررات، قوانين و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و سازها

مواد آزمون رشته تاسيسات برقی

 • مبحث اول ( تعاریف )-ويرايش(۱۳۹۲)
 • مبحث دوم ( نظامات اداری )-(۱۳۸۴ )
 • مبحث سوم ( حفاظت ساختمان ها در مقابل حريق )-( ۱۳۹۵ )
 • مبحث دوازدهم ( ايمنی و حفاظت كار در حين اجرا )-( ۱۳۹۲ )
 • مبحث سيزدهم (طرح و اجرای تاسيسات برقی ساختمان ها )-(۱۳۸۲)
 • مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقی )-(۱۳۹۲)
 • مبحث نوزدهم (صرفه‌ جوئی در مصرف انرژی )-(۱۳۸۹ )
 • مبحث بیست و یکم (پدافند غیرعامل)-(۱۳۹۵)
 • مبحث بیست و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمان ها)-(۱۳۹۲)
 • مسائل مربوط به اجرا و نظارت بر تاسيسات برقی

مواد آزمون رشته تاسيسات مكانيكی

 • مبحث اول ( تعاریف )-ويرايش(۱۳۹۲)
 • مبحث دوم ( نظامات اداري )-ويرايش( ۱۳۸۴ )
 • مبحث دوازدهم ( ايمنی و حفاظت كار در حين اجرا )-(۱۳۹۲ )
 • مبحث چهاردهم (تأسیسات مکانیکی)-(۱۳۹۱ )
 • مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقی )-(۱۳۹۲)
 • مبحث شانزدهم (تأسيسات بهداشتی )-(۱۳۹۱ )
 • مبحث هفدهم (لوله‌كشی گاز طبيعی)-( ۱۳۸۹ )
 • مبحث بيست و يکم (پدافند غيرعامل)-(۱۳۹۵)
 • مبحث بیست و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمان ها)-(۱۳۹۲)
 • موارد مرتبط به اجرا و نظارت تأسيسات مكانيكی
 • اطلاعات عمومی تاسيسات مكانيكی و الزامات آن مراجع علمی و فنی معتبر بين المللی، انتشارات فنی سازمان مديريت و برنامه ريزی
بخوانید!  نتایج آزمون نظام مهندسی مهر 98 اعلام شد

مواد آزمون رشته نقشه برداری

 • مبحث اول ( تعاریف )-( ۱۳۹۲ )
 • مبحث دوم ( نظامات اداری )-( ۱۳۸۴ )
 • مبحث دوازدهم ( ايمنی و حفاظت كار در حين اجرا )-( ۱۳۹۲)
 • مبحث مبحث بیست و یکم (پدافند غیر عامل)-(۱۳۹۵)
 • دستورالعمل های تيپ نقشه‌ برداری ( نشريه شماره ۱۱۹و ۹۵ سازمان مديريت و برنامه‌ ريزی
 • متره و برآورد كارهای نقشه‌ برداری
 • نقشه‌ برداری عمومی
 • كاربرد روش ها و دستگاه های نقشه‌ برداری در ساختمان‌ سازی و شهرسازي
 • تعيين موقعيت املاك و پياده كردن آن ها
 • پياده كردن نقشه‌های طراحی شده ساختمان ها، محل پی ها يا شالوده‌ ها، ستون ها، قوس ها در ساختمان، هندسه ساختمان و معابر
 • فتوگرامتری مقدماتی (در حد شناخت و خواندن عكس های هوایی)
 • كنترل بر و كف در ساختمان‌ سازی
 • موضوعات مرتبط با محاسبه و نحوه گود برداری( زيرزمين، پاركينگ و …) شيب پاركينگ و شيروانی، ارتفاع تمام شده سقف طبقات و صورت مجالس تفكيكی

مواد آزمون رشته معماری

 • مبحث اول (تعاريف)-(۱۳۹۲)
 • مبحث دوم (نظامات اداری )-(۱۳۸۴)
 • مبحث سوم (حفاظت ساختمان ها در مقابل حريق)-(۱۳۹۵)
 • مبحث چهارم (الزامات عمومي ساختمان)- (۱۳۹۲)
 • مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌ های ساختمانی)-(۱۳۹۲)
 • مبحث هفتم ( پی و پی سازی )-( ۱۳۹۲)
 • مبحث هشتم (طرح و اجرای ساختمان های با مصالح بنايی)-(۱۳۹۲)
 • مبحث نهم( طرح و اجرای ساختمان های بتن‌ آرمه) چاپ دوم به بعد (۱۳۹۲)
 • مبحث دهم ( طرح و اجرای ساختمان های فولادی )-(۱۳۹۲)
 • مبحث يازدهم ( اجرای صنعتی ساختمان‌ ها)-(۱۳۹۲)
 • مبحث دوازدهم (ايمنی و حفاظت كار در حين اجرا)-(۱۳۹۲)
 • مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقی)، (فقط ضوابط مربوط به طراحی) (۱۳۹۲)
 • مبحث هفدهم (لوله‌كشی گاز طبيعی)-( ۱۳۸۹)
 • مبحث نوزدهم (صرفه‌ جويی در مصرف انرژی)-(۱۳۸۹)
 • مبحث مبحث بیست و یکم (پدافند غیر عامل)-(۱۳۹۵)
 • مبحث بیست و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمان ها)-(۱۳۹۲)
 • مسائل مكانيكی و برقی در ساختمان( برگرفته از متون مباحث سيزدهم، چهاردهم و شانزدهم مقررات ملّی ساختمان)
 • راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان های فولادی (بخش های نظارت و اجرا)-(۱۳۹۰)
 • گودبرداری و سازه‌ های نگهبان
 • جزئيات اجرائی ساختمان
 • اصول اجرائی ساختمان
 • آشنايی با فناوری های نوين ساختمان

دانلود نمونه سوالات آزمون کاردانی نظام مهندسی، مهر 99

دانلود نمونه سوالات رشته تاسیسات برقی ساختمان

دانلود نمونه سوالات رشته شهرسازی

دانلود نمونه سوالات رشته عمران

دانلود نمونه سوالات رشته معماری

دانلود نمونه سوالات رشته تاسیسات مکانیکی

دانلود نمونه سوالات رشته نقشه برداری

دانلود نمونه سوالات آزمون کاردانی نظام مهندسی، بهمن 97

دانلود نمونه سوالات رشته تاسیسات برقی ساختمان

دانلود نمونه سوالات رشته شهرسازی

دانلود نمونه سوالات رشته عمران

دانلود نمونه سوالات رشته معماری

دانلود نمونه سوالات رشته تاسیسات مکانیکی

دانلود نمونه سوالات رشته نقشه برداری

دانلود نمونه سوالات آزمون کاردانی نظام مهندسی، مهر 96

دانلود نمونه سوالات رشته تاسیسات برقی 

دانلود نمونه سوالات رشته شهرسازی

دانلود نمونه سوالات رشته عمران

دانلود نمونه سوالات رشته معماری

دانلود نمونه سوالات رشته تاسیسات مکانیکی

دانلود نمونه سوالات رشته نقشه برداری

دانلود نمونه سوالات آزمون کاردانی نظام مهندسی، بهمن 94

دانلود نمونه سوالات رشته تاسیسات برقی

دانلود نمونه سوالات رشته شهرسازی

بخوانید!  اعلام نتایح آزمون نظام مهندسی، بهمن 97

دانلود نمونه سوالات رشته عمران

دانلود نمونه سوالات رشته معماری

دانلود نمونه سوالات رشته تاسیسات مکانیکی

دانلود نمونه سوالات رشته نقشه برداری

دانلود نمونه سوالات آزمون کاردانی نظام مهندسی، مرداد 94

دانلود نمونه سوالات رشته تاسیسات برقی

دانلود نمونه سوالات رشته شهرسازی

دانلود نمونه سوالات رشته عمران

دانلود نمونه سوالات رشته معماری

دانلود نمونه سوالات رشته تاسیسات مکانیکی

دانلود نمونه سوالات رشته نقشه برداری

دانلود نمونه سوالات آزمون کاردانی نظام مهندسی، آبان 93

دانلود نمونه سوالات رشته تاسیسات برقی

دانلود نمونه سوالات رشته شهرسازی

دانلود نمونه سوالات رشته عمران

دانلود نمونه سوالات رشته معماری

دانلود نمونه سوالات رشته تاسیسات مکانیکی

دانلود نمونه سوالات رشته نقشه برداری

دانلود نمونه سوالات آزمون کاردانی نظام مهندسی، خرداد 93

دانلود نمونه سوالات رشته تاسیسات برقی

دانلود نمونه سوالات رشته شهرسازی

دانلود نمونه سوالات رشته عمران

دانلود نمونه سوالات رشته معماری

دانلود نمونه سوالات رشته تاسیسات مکانیکی

دانلود نمونه سوالات رشته نقشه برداری

دانلود نمونه سوالات آزمون کاردانی نظام مهندسی، آذر 92

دانلود نمونه سوالات رشته تاسیسات برقی

دانلود نمونه سوالات رشته شهرسازی

دانلود نمونه سوالات رشته عمران

دانلود نمونه سوالات رشته معماری

دانلود نمونه سوالات رشته تاسیسات مکانیکی

دانلود نمونه سوالات رشته نقشه برداری

دانلود نمونه سوالات آزمون کاردانی نظام مهندسی، اسفند 91

دانلود نمونه سوالات رشته تاسیسات برقی

دانلود نمونه سوالات رشته شهرسازی

دانلود نمونه سوالات رشته عمران

دانلود نمونه سوالات رشته معماری

دانلود نمونه سوالات رشته تاسیسات مکانیکی

دانلود نمونه سوالات رشته نقشه برداری

دانلود نمونه سوالات آزمون کاردانی نظام مهندسی، شهریور 91

دانلود نمونه سوالات رشته تاسیسات برقی

دانلود نمونه سوالات رشته شهرسازی

دانلود نمونه سوالات رشته عمران

دانلود نمونه سوالات رشته معماری

دانلود نمونه سوالات رشته تاسیسات مکانیکی

دانلود نمونه سوالات رشته نقشه برداری

دانلود نمونه سوالات آزمون کاردانی نظام مهندسی، آذر 90

دانلود نمونه سوالات رشته تاسیسات برقی

دانلود نمونه سوالات رشته شهرسازی

دانلود نمونه سوالات رشته عمران

دانلود نمونه سوالات رشته معماری

دانلود نمونه سوالات رشته تاسیسات مکانیکی

دانلود نمونه سوالات رشته نقشه برداری

دانلود نمونه سوالات آزمون کاردانی نظام مهندسی، اسفند 89

دانلود نمونه سوالات رشته تاسیسات برقی

دانلود نمونه سوالات رشته شهرسازی

دانلود نمونه سوالات رشته عمران

دانلود نمونه سوالات رشته معماری

دانلود نمونه سوالات رشته تاسیسات مکانیکی

دانلود نمونه سوالات رشته نقشه برداری

دانلود نمونه سوالات آزمون کاردانی نظام مهندسی، خرداد 89

دانلود نمونه سوالات رشته برق

دانلود نمونه سوالات رشته شهرسازی

دانلود نمونه سوالات رشته عمران

دانلود نمونه سوالات رشته معماری

دانلود نمونه سوالات رشته مکانیک

دانلود نمونه سوالات رشته نقشه برداری

دانلود نمونه سوالات آزمون کاردانی نظام مهندسی، اسفند 87

دانلود نمونه سوالات رشته برق

دانلود نمونه سوالات رشته شهرسازی

دانلود نمونه سوالات رشته عمران

دانلود نمونه سوالات رشته معماری

دانلود نمونه سوالات رشته مکانیک

دانلود نمونه سوالات رشته نقشه برداری

دانلود نمونه سوالات آزمون کاردانی نظام مهندسی، شهریور 86

دانلود نمونه سوالات رشته برق

دانلود نمونه سوالات رشته عمران

دانلود نمونه سوالات رشته معماری

دانلود نمونه سوالات رشته مکانیک

دانلود نمونه سوالات رشته نقشه برداری

دانلود نمونه سوالات آزمون کاردانی نظام مهندسی، آذر 84

دانلود نمونه سوالات رشته برق

دانلود نمونه سوالات رشته عمران

دانلود نمونه سوالات رشته معماری

دانلود نمونه سوالات رشته مکانیک

دانلود نمونه سوالات رشته نقشه برداری

دانلود نمونه سوالات آزمون کاردانی نظام مهندسی، شهریور 83

دانلود نمونه سوالات رشته برق

دانلود نمونه سوالات رشته عمران

دانلود نمونه سوالات رشته معماری

دانلود نمونه سوالات رشته مکانیک

دانلود نمونه سوالات رشته نقشه برداری