آموزش رویت

ساختمانچی

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از آرمان، در نشست نقش شهرداری در کنترل و هدایت بخش مسکن پیشنهادهایی توسط کارشناسان در زمینه بازار مسکن مطرح شد. از مواردی که در این نشست به بحث گذاشته شد، ایجاد یک نظام انگیزشی برای فعالان در حوزه ساخت و ساز مسکن و عرضه مسکن ارزان قیمت بود. از دیگر موارد به بحث گذاشته شده، بررسی شرایط شرکت های ساخت و ساز و برای عرضه مسکن اجاره ای ارزان قیمت می باشد. به نقل از عبدالرضا گلپایگانی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران از طرف شرکت های ساخت و ساز، عواملی هم چون کاهش سطح زیربنا از 50 به 30 مترمربع، مشوق هایی در زمینه عوارض ساخت و عدم الزام در ساخت پارکینگ برای واحدهای مسکونی می تواند در عرضه مسکن با اجاره ارزان راهگشا باشد.

در این زمینه سازندگان مسکن پیشنهاد عرضه خانه هایی با متراژ 30 مترمربع داده اند. به گفته آن ها با این کار می توان خانه هایی با اجاره بهای پایین به بازار عرضه کرد. حال سوال این جاست که با توجه به ویژگی های خانوارهای تهرانی، ساخت خانه هایی با متراژ پایین می تواند به تنظیم بازار اجاره ای مسکن در این شهر کمک کند؟ با این حال ورود شهردازی به این امر می تواند گام مثبتی در این زمینه باشد.