آموزش رویت

ساختمانچی

براساس اعلام معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه متقاضیانی که حائز شرایط نشدند از امروز می توانند نسبت به ثبت اعتراض خود اقدام نمایند. با توجه به اطلاعیه معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی متقاضیانی که در استعلام طرح اقدام ملی حائز شرایط نشده‌ اند و نسبت به نتیجه استعلام اعتراض دارند از امروز ۱۰ اسفند ۹۸ می‌ توانند با مراجعه به سایت طرح اقدام ملی نسبت به ثبت اعتراض خود اقدام کنند.

همچنین براساس اطلاعیه وزارت راه و شهرسازی متقاضیان طرح اقدام ملی که تمایل به انصراف از طرح را دارند از تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ (دوشنبه) می‌ توانند با مراجعه به سایت طرح اقدام ملی نسبت به ثبت درخواست انصراف اقدام کنند. گفتنی است ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن از آبان ماه ۹۸ آغاز شد و متقاضیان در ۱۴ بهمن ماه پیامک تایید اولیه خود را دریافت کردند.

در این بین برخی از متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن پیامک تایید را دریافت نکردند یا تمایل به انصراف از طرح اقدام ملی مسکن دارند که در زمان‌ های اعلام شده باید به سایت طرح اقدام ملی مسکن مراجعه کرده و انصراف خود را ثبت کنند.