آموزش رویت

ساختمانچی

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، رکود سه تا چهارساله بازار مسکن به واسطه ارتباط معکوس عرضه و تقاضا می باشد. آن چه که بازار مسکن نشان می دهد، جایگزین شدن رکود غیر تورمی به جای رکود تورمی است. معاملات در بازار مسکن در مرداد ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 73 درصد کاهش یافته است. این در حالی است که قیمت مسکن رشد 75 درصدی داشته است. در مرداد ماه 1398 معاملات مسکن بیش تر در بازه 300 تا 450 میلیونی صورت گرفته است. این معاملات 15 درصد از سهم بازار مسکن را به خود اختصاص داده است.

پس از خانه های 300 تا 450 میلیون تومانی که در صدر معاملات قرار دارند، رتبه دوم به معامله خانه های 450 تا 600 میلیونی با 12.3 درصد از حجم معاملات می رسد. رتبه سوم هم به خانه هایی با ارزش 600 تا 750 میلیون تومان می رسد. این معاملات 9.4 درصد از حجم معاملات را به خود اختصاص داده است.