آموزش رویت

ساختمانچی

طبق اظهارات معاون امور دهیاری های کشور چهار طرح اقتصادی برای دهیاری های استان های همدان، قزوین، اصفهان و مازندران در جلسه ای که در سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور برگزار شد، به تصویب رسید. سعید رضا جندقیان بیدگلی علاوه بر اعلام خبر فوق، به تصویب 42 مورد درخواست وام به منظور خرید تجهیزات و ماشین آلات عمرانی برای دهیاری های اردبیل، مازندران، قم، مرکزی، گلستان و آذربایجان غربی نیز در جلسه کارگروه ملی وام دهیاری‌ها اشاره نمود.

بنا به گفته وی جلسه کارگروه ملی وام دهیاری‌ها به منظور درآمدزایی، ارتقاء اختیارات و توانایی دهیاری ها، توسعه اشتغال بر اساس تفاهم نامه همکاری با پست بانک ایران با حضور نمایندگان استانداری ها و پست بانک مرکزی و اعضای کمیته ملی وام دهیاری‌ها در تاریخ 21 آبان ماه برگزار شد.

وی گفت امیواریم با عملی نمودن این برنامه ها بتوانیم 65 فرصت شغلی در روستاها ایجاد نمائیم. سعید رضا جندقیان علاوه بر شناسایی فرصت ها و توانمندی های روستایی از دهیاری های کشور خواست از فرصت ایجاد شده در جهت رشد اقتصادی روستاها و درآمدزایی پایدار برای دهیاری بهره ببرند.