آموزش رویت

ساختمانچی

کارگران ساختمانی به واسطه بازرسی‌ های نابسامان با قطع بیمه مواجه می‌ شوند و این موضوع مشکلاتی را برای این قشر به وجود آورده است.

کارگران ساختمانی به دلیل ماهیت شغلی خود ممکن است در مقطعی بیکار باشند. این گروه از شاغلان که تمدید بیمه آن ها منوط به بازرسی‌ های میدانی بازرسان است، در فرآیند بازرسی با مشکلاتی مواجه هستند. یکی از مشکلات پیش روی کارگران ساختمانی این است که بازرسان ممکن است در زمانی که کارگر در پروژه‌ای مشغول به کار نیست اقدام به بازرسی کنند که این موضوع، موجب قطع بیمه کارگران در مقاطع مختلف می گردد. طرح ساماندهی کلیه کارگران شاغل در رشته‌ های ساختمانی از حدود سال گذشته اجرا شد و در قالب این طرح بسیاری از افرادی که در سایر مشاغل فعالیت می کردند و بعضاً نیز از تمکن مالی مالی خوبی بهره‌ مند بودند، همزمان از مزایای بیمه تأمین اجتماعی کارگران ساختمانی نیز استفاده می‌ کردند که با راه‌ اندازی سامانه رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، طرح ساماندهی بیمه کارگران ساختمانی اجرا شد.

در همین زمینه نیز اکبر شوکت، رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی با تأیید چالش پیش روی کارگران و قطع بیمه آن ها به واسطه چند بار بازرسی در سال اظهار کرد: متأسفانه این موضوع یکی از ضعفهای تأمین اجتماعی در فرآیند بیمه کارگران ساختمانی به ویژه در شهرهای بزرگ است. شوکت در ادامه با بیان اینکه بازرسی از کارگران ساختمانی به کارگزاری‌ هایی واگذار شده که هیچ تخصصی ندارند، اظهارکرد: این بازرسان در سال سه تا چهار بار کارگر ساختمانی را بازرسی می‌ کنند و این موضوع باعث می‌ شود تا در چند مقطع بیمه کارگران قطع شود.

بخوانید!  ماندگاری بازار مسکن در بلاتکلیفی

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی درباره راهکار رفع این مشکل گفت: سازمان تأمین اجتماعی با صدور بخشنامه‌ای به راحتی می‌ تواند مشکلات مربوط به بازرسی از کارگران ساختمانی را ساماندهی کند. وی همچنین از بیمه شدن ۹۴ هزار کارگر ساختمانی در آینده نزدیک خبر داد و افزود: درحال‌حاضر این میزان کارگر ساختمانی توسط سربازرسان مورد تأیید نهایی قرار گرفتند و در نوبت پوشش بیمه‌ ای هستند که در حال رایزنی با مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی هستیم تا این افراد تحت پوشش قرار گیرند. شوکت اضافه کرد: علاوه بر این ۱۰۰ هزار کارگر ساختمانی در مراحل بازرسی هستند تا پس از تکمیل فرآیند بازرسی، تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار بگیرند.