آموزش رویت

ساختمانچی

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایران، قرارداد ساخت با سازندگان با توجه به این که سازندگان از چه سازمانی زمین دریافت کرده اند، صورت می گیرد. از شروط عمومی برای امضای قرارداد، شرط “انبوه سازان ذیصلاح داری پروانه انبوه سازی” می باشد. طرح اقدام ملی مسکن برای عرضه واحدهای آپارتمانی تا دو سال آینده برنامه ریزی شده است که هدف از اجرای آن کاهش قیمت تمام شده مسکن برای واگذای به متقاضیان می باشد. از این رو زمین برای ساخت 400 هزار واحد مسکن قرار است توسط دولت تامین شود. در این طرح تنها سازندگان ذیصلاح که دارای پروانه ساختمانی بوده و انبوه سازانی که دارای تاییدیه از وزارت راه و شهرسازی هستند، می توانند متقاضی این طرح باشند.

در طی انجام ساخت و ساز 400 هزار واحد مسکونی، مشکلات و پیچ و خم هایی بر سر سازندگان می باشد. برای مثال بنیاد مسکن در این زمینه شرایطی برای سازندگان مقرر کرده است که در قالب سه برنامه مشخص می شود. این برنامه ها شامل “خودمالکی”، گروه ساخت و ساخت توسط انبوه سازان می باشد. به نقل از مدیر کل دفتر برنامه ریزی و تحقیقات حوزه مسکن شهری بنیاد مسکن، سازندکان باید از میان بومیان همان منطقه انتخاب شوند. از دیگر شرایط برای ساخت این واحدهای مسکونی، واگذاری زمین به به انبوه سازان سرمایه دار می باشد.