آموزش رویت

ساختمانچی

در ابتدای هفته دولت و در مراسم آغاز ساخت 110 هزار واحد مسکونی، رئیس جمهور از ساخت 400 هزار واحد مسکونی طرح اقدام ملی، خبر داد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تعادل، آن دسته از زوج هایی که در صندوق پس انداز مسکن یک ثبت نام کرده اند و هم چنین افرادی که برای بار اول قصد خرید خانه دارند، برای اعطای این واحدهای مسکونی در الویت قرار دارند. کارشناسان حوزه مسکن بر این باورند،از پیامدهای مثبت خانه اولی ها با طرح اقدام ملی، افزایش دارایی آن ها برای خرید خانه می باشند. هم چنین این امر موجب می شود، سازندگان نسبت به خرید مسکن ساخته شده توسط آن ها آسوده خاطر باشند. اما در این میان برخی دیگر بر این باورند که پرداخت نرخ بانکی در توان افرادی که برای بار اول تصمیم به خرید خانه دارند، نمی باشد.

به نقل از علی نبیان، مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن، طرح اقدام ملی با بخش خصوصی به نقاط اشتراک زیادی رسیده است. وی اذعان داشت تنها مشکل چگونگی اتصال خانه اولی ها با این طرح می باشد. به نقل از عطا آیت الهی کارشناس مسکن، دو مانع برای اجرای طرح ملی وجود دارد: یکی از این موانع نبود تسهیلات کافی و دیگری کمبود زمین برای ساخت و ساز می باشد.